Agroturystyka w warunkach górskich

Agroturystyka w warunkach górskich

W warunkach górskich możemy odnaleźć również szereg rozwiązań agroturystycznych. Obok bazy typowo hotelowej, która cechuje się wysokimi cenami oraz różnorodnymi pensjonatami, w których przebywa znaczna ilość gości, mamy możliwość skorzystania również z typowych baz agroturystycznych. Noclegi w górach mogą być zatem i przyjemne i domowe. Gospodarstwa agroturystyczne charakteryzują się występowaniem typowych warunków, jakie odnajdujemy w domu. Są to przeważnie zwykłe budynki domowe, które zostały zaadoptowane na miejsca noclegowe. Poszczególne pokoje znajdujące się na piętrach przerobiono na oddzielne sypialnie dla gości ze wspólną łazienką umiejscowioną w korytarzu. Dół przeważnie składa się z kuchni oraz jadalni, w której serwowane są domowe posiłki dla wypoczywających. Gospodarstwa agroturystyczne prowadzone są, przede wszystkim, przez zwykłe rodziny. Niejednokrotnie stanowią one jedyne źródło dochodu i utrzymania rodziny. Często, w ramach pobytu, podawane są gościom regionalne potrawy górskie oraz różnorodne wyroby garmażeryjne, które również można zakupić u właścicieli. Niejednokrotnie, w prowadzonych gospodarstwach, znajdują się także zwierzęta hodowlane, jak kozy, krowy, owce, czy konie. Dla rodzin z małymi dziećmi stanowi to dodatkową atrakcję, gdyż mogą one uczestniczyć w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych oraz karmić zwierzęta.