Dom wycieczkowy jako obiekt noclegowy

Dom wycieczkowy to obiekt przeznaczony do przyjmowania różnego rodzaju wycieczek oraz gości przybywających do danego miasta w celach rekreacyjnych czy też służbowych. Budynki tego typu znajdują się głównie przy ważnych szlakach komunikacyjnych czy też przy ośrodkach turystycznych takich jak Morze Bałtyckie czy też Zakopane. Musi posiadać co najmniej 30 miejsc noclegowych. Jest to zwykle duży budynek. Nie świadczy usług żywieniowych. Jest tak przygotowany by goście mogli sobie sami gotować czy też przygotowywać posiłki. Zadaniem tego typu placówki jest świadczenie jedynie drobnych usług związanych z pobytem turystów. Domy wycieczkowe podzielone są według kategorii na najniższą czyli III oraz najwyższą czyli I. Najniższa kategoria pełni jedynie usługi związane z noclegiem oraz samoobsługą gości. Najwyższa natomiast daje już większe możliwości wycieczkowiczom. Domy wycieczkowe są tak przystosowane by goście czuli się tam dobrze i by spełniały chociaż minimalne standardy tego typu budynków. Budynki tego typu świadczą także usługi w zakresie przechowywania bagażu oraz udzielania informacji turystycznej. Do ich zadań należą także udostępnianie telefonu wycieczkowiczom oraz ich budzenie na specjalne życzenie.