Formy szkół przetrwania w górach

Formy szkół przetrwania w górach

Szkoła przetrwania stanowi bardzo atrakcyjną formę kolonijną dla dzieci oraz młodzieży. Miejscowości górskie stanowią najlepszą formę organizowania tego typu wyjazdów. Nasze pociechy uczą się podczas takiego pobytu różnorodnych sposobów radzenia sobie w trudnych warunkach pobytowych. Noclegi w górach podczas trwania szkół przetrwania odbywają się w odmiennych warunkach. Dzieci młodsze zakwaterowane są w ośrodkach wypoczynkowych oraz pokojach, a młodzież raz starsze dzieci najczęściej przebywają w namiotach albo własnoręcznie wykonanych szałasach. Podczas pobytu dzieci uczą się specyfiki środowiska leśnego występującego w górach. Prowadzone zajęcia sprawnościowe bazują na nauce zdobywania opału oraz rozpalania ogniska. Dodatkowo młodzież nabywa umiejętności przygotowywania najprostszych posiłków przy użyciu ogniska. Szkoły przetrwania maja nie tylko nauczyć dzieci samodzielności, ale również rozładować ich potencjał ruchowy oraz stanowić atrakcyjna formę spędzania wakacji. Szkoły przetrwania operują także różnorodnymi treningami z zakresu samoobrony. Nasze pociechy uczą się odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz poznają zasady korzystania z miejsc odpoczynku leśnego. Szkoły przetrwania stanowią o wiele częściej wybierane formy wyjazdowe, aniżeli standardowe kolonie, czy obozy.